Ανωστρώματα

Ανωστρώματα

Το ανωστρώμα χρησιμοποιείται είτε για να βελτιώσει την αίσθηση του ήδη υπάρχον στρώματος η να ενισχύσει την αίσθηση στο καινούργιο σας στρώμα. Τα ανωστρωματά μας τα κατασκευάζουμε με πιστοποιημένες πρώτες ύλες.